Jak vznikala služba ePsycholog?

Ing. Petr Vaněk

Myšlenka na založení služby vznikla v lednu roku 2016. Co nás k ní vlastně původně přivedlo?

Když byly synovi 3 roky, u mé ženy se poprvé objevilo podezření, že s jeho vývojem není vše, jak „má být“. Syn nemluvil, neopakoval slova a v kolektivu se choval zvláštně – měli jsme podezření na sluchové postižení. Já těmto problémům nicméně nevěnoval (nebo možná nechtěl věnovat?) příliš mnoho pozornosti. Možná jsem si nechtěl připustit, že by můj syn mohl mít nějaké potíže – říkal jsem sobě i své ženě, že není třeba nic řešit, protože vývoj dětí probíhá nerovnoměrně a u každého trochu jinak. Je tedy jasné, že se náš syn rozmluví později a všechno bude v naprostém pořádku.  

Moje žena se však rozhodla (a díky bohu za její prozíravost a za to, že se mnou často nesouhlasí!), že synovy potíže začne řešit s odborníky. To jsme však ještě nevěděli, jaká anabáze nás čeká. Jako první bylo třeba se zorientovat v problematice všemožných typů obtíží a možných diagnóz a vybrat vhodný typ odborníka, který se danému tématu věnuje. Tím však složitá a zdlouhavá cesta nekončila. Dále bylo třeba najít vhodné a dostupné experty a domluvit si termín návštěvy. Po sérii všemožných vyšetření byla výsledkem diagnóza - vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči a porucha soustředění. To následně umožnilo přesně zacílit potřebnou péči a efektivní intervenci. Díky mojí ženě, která věnovala vyhledávání potřebných informací a vhodných odborníků spoustu času, je dnes náš syn v pubertě, je zdravý a nepotýká se s žádnými problémy. Včasná diagnóza a dobře cílená péče pomohly.

 Podobný příběh se zcela jistě týká nespočtu rodičů. V současné době je bohužel velmi obtížné dostat se včas k psychologické, speciálně-pedagogické či psychiatrické diagnostice a do následné péče vhodných odborníků. Tím spíše pro ty, kteří se v systému péče o duševní zdraví příliš neorientují, nemají předchozí zkušenosti a kontakty nebo nebydlí ve velkém městě. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím vymyslet, jak rodičům v podobné situaci pomoci, jak jim ulehčit cestu k řešení psychických a vývojových potíží jejich dětí. Oslovil jsem celou řadu kamarádů, známých a odborníků s prosbou o spolupráci. Nakonec se nám podařilo vytvořit tým odborníků z nejrůznějších oblastí a vytvořit službu ePsycholog. 

Díky obrovskému několikaletému úsilí těchto odborníků a vás, rodičů, kteří jste s námi na vývoji služby spolupracovali, můžeme nyní ePsychologa spustit. Doufáme, že naše služba pomůže všem, kteří potřebují kvalitní informace o potenciálních potíží jejich dětí a rychlé a efektivní nasměrování k potřebné psychologické, speciálně-pedagogické či psychiatrické péči.  

S přáním hodně zdraví, hlavně toho duševního,

Petr VaněkKontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz