Máte dítě
mezi dvěma a patnácti lety?

VYPLŇTE DOTAZNÍK 20 min.

O nás

Jsme tým akademiků, odborníků z praxe a IT expertů. Rozhodli jsme se propojit pokročilé statistické postupy, dlouholeté zkušenosti z praxe a moderní technologie a vytvořit službu ePsycholog, jejímž cílem je zlepšit dostupnost psychologického a speciálně-pedagogického poradentsví pro rodiče a děti v ČR.

Máte občas pocit, že se Vaše dítě trápí problémy, ale nejste si jistí, jaké jsou povahy, čím jsou způsobeny, a zda by bylo vhodné je začít řešit? Chcete se jen ujistit, že vývoj Vašeho dítěte probíhá tak, jak má? Hledáte informace, vhodného odborníka či radu?

Proto je tu ePsycholog. Jednou ze služeb, kterou bude ePsycholog poskytovat, je určení pravděpodobnosti výskytu některé z vybraných obtíží, které trápí velkou část dětí v ČR, ale které lze řešit či alespoň zmírnit vhodným zásahem odborníka. K tomuto účelu bude využita série přesně cílených otázek. Ty jsme již vytvořili na základě našich zkušeností z praxe. Otázky pokládané přes internet však mohou  fungovat jinak než ty, které jsme zvyklí klást při osobním rozhovu s rodiči. Proto je třeba je před spuštěním naší služby důkladně ověřit. Díky tomu zjistíme, které z nich jsou nejvhodnější pro zjištování případných obtíží. Prosíme Vás proto o několik minut Vaše času. Pomozte nám spustit službu ePsycholog co nejdříve tím, že vyplníte jeden z následujících dotazníků.

Dotazníky

Chtěli bychom Vás požádat o pomoc. Máte dítě mezi dvěma a patnácti lety? Kliknutím si vyberte jakýkoli z níže uvedených dotazníků a vyplňte ho. Otázky se budou týkat Vašeho dítěte - jeho chování, prožívání, vlastností apod. Vše bude naprosto anonymní, nebudeme zjišťovat žádné osobní údaje. Vyplnění jednoho dotazníku zabere přibližně 20 minut.
Číslo u dotazníku označuje, kolikrát již byl daný dotazník vyplněn. K ověření dotazníků potřebujeme vyplnit každý z nich alespoň 200krát. Pokud je to možné, vybírejte tedy dotazníky s nejnižšími čísly.
 V případě, že už jste některý z dotazníků vyplnili, ale chtěli byste nám pomoci ještě více, neváhejte se pustit do jiného, případně šiřte tuto stránku mezi své známé. Předem srdečně děkujeme za Vaši pomoc, moc si vážíme času, který jste nám věnovali.

Už jste celkem vyplnili 249 dotazníků. Srdečně děkujeme!

Náš tým

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře psychologie a v Institutu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Kromě působení na univerzitě se věnuje vlastní poradenské praxi. Dlouhodobě poskytuje poradenství rodičům dětí s ADHD, poruchami autistického spektra, opožděným vývojem, rodičům dětí s problémy v prožívání či chování (úzkostností, agresivitou apod.). Formou workshopů, přednášek a supervizí spolupracuje též se školami a školkami, které integrují dětí s poruchami autistického spektra či s ADHD.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a vyučuje na Katedře psychologie FF UK. Zabývá se diagnostikou, poradenstvím, terapií i dlouhodobými intervenčními programy pro děti, dospívající i dospělé s výukovými obtížemi, např. dyslexií.

Mgr. Petra Daňsová

Je výzkumným pracovníkem na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně, kde se věnuje zejména výzkumu raného vývoje dětí. Působí jako školní psycholog na základní a mateřské škole, kde se zaměřuje na poradenství pro učitele a rodiče, práci s dětmi se specifickými výukovými obtížemi, s ADHD, poruchami autistického spektra, s dětmi s potížemi v prožívání i chování či práci s třídními kolektivy.

Mgr. Kateřina Janasová

Pracuje jako psycholožka na dětském lůžkovém oddělení psychiatrické kliniky FN Brno. Po ukončení studia psychologie na FSS MU působila převážně ve zdravotnických zařízeních, kde se věnovala diagnostice a terapii dětí s širokým spektrem duševních potíží a poradenství jejich rodinám. V roce 2017 složila atestační zkoušku v oboru klinická psychologie, nyní pokračuje ve specializačním vzdělávání se zaměřením na práci s dětskou klientelou. 

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Je výzkumným asistentem na Katedře psychologie FSS MU, kde vyučuje psychometriku, a působí jako redaktor odborného časopisu Testforum. Zaměřuje se na vývoj diagnostických metod z psychometrického pohledu, zejména v rámci teorie odpovědi na položku.

Mgr. Michal Jabůrek

Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako doktorand a výzkumný pracovník. Zaměřuje se na tvorbu diagnostických metod a dětskou diagnostiku pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. Adam Ťápal

Působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší aplikace IRT modelů mimo obvyklá použití v psychologickém měření a testování. Na FSS MU participuje na výuce statistických a metodologických kurzů.

Railsformers s.r.o.

Jsme spolehlivým a flexibilním partnerem pro komplexní IT řešení. Specializujeme se na projekty většího rozsahu, jako jsou enterprise řešení, SW aplikace, mobilní aplikace, sociální sítě, komunitní portály, e-learningové vzdělávací moduly a další. Vyvíjíme také elegantní webové prezentace, sofistikované a konverzní e-shopy a vše zefektivníme pomocí promyšleného a jasně cíleného online marketingu.

Potřebujete řešení v oblasti IT? Není problém! Chcete se zbavit starostí o firemní síť a zabezpečit svá data? Obraťte se na nás. Navrhneme, zrealizujeme, propojíme, sjednotíme a zefektivníme. Elegantně vyřešíme vaše potřeby. Zabezpečíme! Zatraktivníme. Zvýšíme prodeje. Startujte s námi!

Kontakty

Adresa: ePsycholog online s.r.o., Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00, Ostrava
Email: info@epsycholog.cz
IČO: 05305357

Facebook

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.