Psychologická poradna u vás doma

Máte pocit, že vaše dítě něco trápí, ale přesně nevíte, o jaké problémy jde? Chcete se ujistit, že vývoj vašeho dítěte probíhá bez potíží? Nevíte, jak případné problémy řešit a kde hledat odbornou pomoc?

Právě pro vás je tu odborná služba ePsycholog. Moderní psychologický screeningový dotazník určí pravděpodobnost toho, že vaše dítě ve věku 2-15 let trápí obtíže v 5 oblastech. Díky tematickým článkům se v dané problematice a výsledcích lépe zorientujete. Odbornou pomoc naleznete v databázi specialistů a institucí.

Využít služby ePsycholog
happy girl- ePsycholog ikona kruhu

Proč ePsycholog? 

Služba ePsycholog vzniká ve spolupráci s předními odborníky z praxe. Náš dotazník je vyvíjen s využitím moderních postupů psychologického měření a statistické analýzy. Jeho základem jsou data od více než 2000 rodičů, kteří se zapojili do standardizační studie. Aby byl dotazník co nejefektivnější, využíváme takzvané počítačové adaptivní testování. To znamená, že dotazník se bude měnit v závislosti na vašich odpovědích – problémovým či informativním oblastem bude věnována intenzivnější pozornost, naopak na zjevně bezproblémové oblasti nebudete zbytečně dotazováni. Výsledkem takového postupu je kratší dotazník s rychlejší administrací, který měří s větší přesností tam, kde je to potřeba. Při vývoji dotazníku a celé služby ePsycholog se držíme několika důležitých zásad, které najdete zde.

To ale není všechno! 

Po zaplacení jednorázového poplatku 500 Kč (zaváděcí cena, v plném provozu pak 1000 Kč) vám ePsycholog nabídne tři okruhy služeb. Kromě již zmiňovaného dotazníku u nás najdete také informační portál a databázi odborníků. Pojďme se na ně podívat blíže:
Screeningový dotazník: slouží pro orientační posouzení vlastního dítěte ve věku 2 - 15 let. Cílem je určení pravděpodobnosti výskytu poruch čtení a psaní (dyslexie, dysgrafie a dysortografie), potíží v matematice (dyskalkulie), úzkostně-depresivních potíží, poruch autistického spektra a ADHD. Výstupem testování je zpráva o pravděpodobnosti toho, že by dítěti byla udělena některá z vyšetřovaných diagnóz při návštěvě odborníka. K dispozici dostanete i zprávu s informacemi vhodnými pro vyšetřujícího odborníka, jestliže jej s dítětem navštívíte. Transparentnost je pro nás zásadní a proto chcete-li se dozvědět víc o tom, jak funguje náš screeningový dotazník, zde najdete technický manuál s klíčovými parametry metody.
Databáze tematických článků: Obsahuje relevantní informace ve srozumitelné formě. Tyto články budou filtrovány dle výsledků screeningu, takže se k vám dostanou pouze relevantní materiály. Články zahrnují nejen informace o testovaných oblastech, ale také praktické rady, např. co očekávat při návštěvě odborníka apod. Několik článků si můžete přečíst zdarma ještě před registrací zde.
Databáze pomoci: na základě výsledků screeningu, místa bydliště a dalších informací si můžete vybrat vhodného odborníka přímo z nabízené databáze. Ta obsahuje jak pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a příbuzná pracoviště, tak individuální odborníky. Cílem služby je zefektivnit a usnadnit kontakt rodičů s odborníky, jestliže k tomuto kontaktu bude na základě screeningu shledán důvod. Pokud si po vyplnění screeningového dotazníku s něčím nevíte rady, nabízíme navíc placenou online konzultaci s naší zkušenou psycholožkou.

Kdo za tím stojí?

Síla služby ePsycholog je v lidech, kteří se na ní podílejí. Akademici, kteří se zabývají tvorbou psychologických testovacích metod a statistickým zpracováním dat. Odborníci z praxe, kteří se dennodenně setkávají s dětmi s různými potížemi a s jejich rodiči. IT experti, kteří přetaví vize a algoritmy do hmatatelné reality. Právníci, kteří zajistí, že vaše data budou v bezpečí. Více informací o našem týmu najdete zde. Chcete-li vědět, jak vznikla původní myšlenka na službu ePsycholog, zde si můžete přečíst text zakladatele Petra Vaňka.Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz