ePsycholog.cz
Již brzy v ostrém provozu!

Připravujeme standardizaci dotazníků

O nás

Jsme tým akademiků, odborníků z praxe a IT expertů. Rozhodli jsme se propojit pokročilé statistické postupy, dlouholeté zkušenosti z praxe a moderní technologie a vytvořit službu ePsycholog, jejímž cílem je zlepšit dostupnost psychologického a speciálně-pedagogického poradentsví pro rodiče a děti v ČR.

Máte občas pocit, že se Vaše dítě trápí problémy, ale nejste si jistí, jaké jsou povahy, čím jsou způsobeny, a zda by bylo vhodné je začít řešit? Chcete se jen ujistit, že vývoj Vašeho dítěte probíhá tak, jak má? Hledáte informace, vhodného odborníka či radu?

Proto je tu ePsycholog. Jednou ze služeb, kterou bude ePsycholog poskytovat, je určení pravděpodobnosti výskytu některé z vybraných obtíží, které trápí velkou část dětí v ČR, ale které lze řešit či alespoň zmírnit vhodným zásahem odborníka. K tomuto účelu bude využita série přesně cílených otázek. Ty jsme již vytvořili na základě našich zkušeností z praxe. Otázky pokládané přes internet však mohou  fungovat jinak než ty, které jsme zvyklí klást při osobním rozhovu s rodiči. Proto bylo třeba je před spuštěním naší služby důkladně ověřit. Díky Vaší pomoci se nám to podařilo! V rámci pilotní studie jsme získali více než 700 odpovědí. Všechny jsme zanalyzovali a nyní připravujeme standardizační verze dotazníků. Děkujeme Vám, moc si Vaší pomoci vážíme.

Chcete se zapojit do standardizace? Poskytněte nám svůj e-mail a my se Vám ozveme! Po vyplnění dotazníku v rámci standardizace Vám poskytneme zpětnou vazbu po dokončení vývoje, zapojíme Vás do slosování o ceny a obdržíte poukaz na využití naší služby v budoucnu. 

Vyrazili jsme do světa! 28.11. jsme prezentovali ePsychologa na konferenci Dyskorunka. Chcete-li, podívejte se na naši prezentaci.

Standardizace dotazníků

Díky Vaší pomoci jsme v rámci pilotní studie ověřili níže uvedené dotazníky. Srdečně Vám za to děkujeme. V tuto chvíli už je, prosím, nevyplňujte. Na základě získaných dat jsme vybrali ty nejlépe fungující otázky, ze kterých aktuálně tvoříme finální verze dotazníků. Ty využijeme v rámci tzv. standardizace, která slouží pro tvorbu norem. Díky tomu budeme moci v ostrém provozu služby ePsycholog.cz porovnávat hodnocení rodiče s odpověďmi rodičů po celé České republice. Budeme moc rádi, pokud nám v rámci standardizace pomůžete vyplnit finální verze dotazníků. Sledujte nás na Facebooku, kde v brzké době oznámíme start nového sběru dat, nebo nám poskytněte e-mail a my se Vám ozveme hned, jak začneme sbírat data. Děkujeme!

Během pilotní studie jste vyplnili 735 dotazníků. Srdečně děkujeme!

Náš tým

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a vyučuje na Katedře psychologie FF UK. Zabývá se diagnostikou, poradenstvím, terapií i dlouhodobými intervenčními programy pro děti, dospívající i dospělé s výukovými obtížemi, např. dyslexií.

Mgr. Petra Daňsová

Je výzkumným pracovníkem na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně, kde se věnuje zejména výzkumu raného vývoje dětí. Působí jako školní psycholog na základní a mateřské škole, kde se zaměřuje na poradenství pro učitele a rodiče, práci s dětmi se specifickými výukovými obtížemi, s ADHD, poruchami autistického spektra, s dětmi s potížemi v prožívání i chování či práci s třídními kolektivy.

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu. Kromě působení na univerzitě provozuje i vlastní poradenskou praxi se zaměřením na léčbu úzkostných a depresivních onemocnění u dětí, dospívajících i dospělých. Má pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii a navazující výcvik v individuální a skupinové schématerapii. Spolupracuje s mateřskými a základními školami v rámci podpůrného vzdělávání učitelů na témata práce s emocemi, vedení třídy, psychohygiena a asertivita. 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře psychologie a v Institutu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Kromě působení na univerzitě se věnuje vlastní poradenské praxi. Dlouhodobě poskytuje poradenství rodičům dětí s ADHD, poruchami autistického spektra, opožděným vývojem, rodičům dětí s problémy v prožívání či chování (úzkostností, agresivitou apod.). Formou workshopů, přednášek a supervizí spolupracuje též se školami a školkami, které integrují dětí s poruchami autistického spektra či s ADHD.

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Je výzkumným asistentem na Katedře psychologie FSS MU, kde vyučuje psychometriku, a působí jako redaktor odborného časopisu Testforum. Zaměřuje se na vývoj diagnostických metod z psychometrického pohledu, zejména v rámci teorie odpovědi na položku.

Mgr. Michal Jabůrek

Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako doktorand a výzkumný pracovník. Zaměřuje se na tvorbu diagnostických metod a dětskou diagnostiku pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. Adam Ťápal

Působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší aplikace IRT modelů mimo obvyklá použití v psychologickém měření a testování. Na FSS MU participuje na výuce statistických a metodologických kurzů.

Railsformers s.r.o.

Jsme spolehlivým a flexibilním partnerem pro komplexní IT řešení. Specializujeme se na projekty většího rozsahu, jako jsou enterprise řešení, SW aplikace, mobilní aplikace, sociální sítě, komunitní portály, e-learningové vzdělávací moduly a další. Vyvíjíme také elegantní webové prezentace, sofistikované a konverzní e-shopy a vše zefektivníme pomocí promyšleného a jasně cíleného online marketingu.

Potřebujete řešení v oblasti IT? Není problém! Chcete se zbavit starostí o firemní síť a zabezpečit svá data? Obraťte se na nás. Navrhneme, zrealizujeme, propojíme, sjednotíme a zefektivníme. Elegantně vyřešíme vaše potřeby. Zabezpečíme! Zatraktivníme. Zvýšíme prodeje. Startujte s námi!

Kontakty

Adresa: ePsycholog online s.r.o., Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00, Ostrava
Email: info@epsycholog.cz
IČO: 05305357

Facebook

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.