Náš tým

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Je výzkumným asistentem na Katedře psychologie FSS MU, kde vyučuje psychometriku (tedy vědu o měření lidských vlastností), působí rovněž jako redaktor odborného vědeckého časopisu Testfórum. Zaměřuje se na vývoj metod psychologické diagnostiky a jejich statistické zpracování. Je autorem řady výzkumných článků a v současnosti je zapojen do řešení několika výzkumných projektů. 

Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako výzkumný pracovník. Zaměřuje se na tvorbu diagnostických metod a dětskou diagnostiku pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. Adam Ťápal, M.A.

Působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší aplikace IRT modelů mimo obvyklá použití v psychologickém měření a testování. Na FSS MU participuje na výuce statistických a metodologických kurzů.

Mgr. Jana Cíglerová

Pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, kde se zaměřuje především na diagnostiku a poradenství pro rodiče a kde rovněž realizuje terapii s dospívajícími klienty; v rámci poradenské činnosti spolupracuje s mateřskými a základními školami zejména při inkluzi dětí s poruchami učení a s ADHD. Je frekventantkou výcviku kognitivně behaviorální terapie. Provozuje svoji terapeutickou praxi, ve které pracuje s dětmi a dospívajícími s úzkostnými a depresivními potížemi.

doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.

Pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a vyučuje na Katedře psychologie FF UK. Zabývá se diagnostikou, poradenstvím, terapií i dlouhodobými intervenčními programy pro děti, dospívající i dospělé s výukovými obtížemi, např. dyslexií.

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře psychologie a v Institutu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Kromě působení na univerzitě se věnuje vlastní poradenské praxi. Dlouhodobě poskytuje poradenství rodičům dětí s ADHD, poruchami autistického spektra, opožděným vývojem, rodičům dětí s problémy v prožívání či chování (úzkostností, agresivitou apod.). Formou workshopů, přednášek a supervizí spolupracuje též se školami a školkami, které integrují dětí s poruchami autistického spektra či s ADHD.

Mgr. Petra Daňsová

Je výzkumným pracovníkem na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně, kde se věnuje zejména výzkumu raného vývoje dětí. Působí jako školní psycholog na základní a mateřské škole, kde se zaměřuje na poradenství pro učitele a rodiče, práci s dětmi se specifickými výukovými obtížemi, s ADHD, poruchami autistického spektra, s dětmi s potížemi v prožívání i chování či práci s třídními kolektivy.

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu. Kromě působení na univerzitě provozuje i vlastní poradenskou praxi se zaměřením na léčbu úzkostných a depresivních onemocnění u dětí, dospívajících i dospělých. Má pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii a navazující výcvik v individuální a skupinové schématerapii. Spolupracuje s mateřskými a základními školami v rámci podpůrného vzdělávání učitelů na témata práce s emocemi, vedení třídy, psychohygiena a asertivita. 

Mgr. Anna Rollová

Vzděláním psycholožka se zkušeností s diagnostickou i terapeutickou prací s dětmi v rámci sociální sféry i školství. Působí více než 10 let jako krizový intervent Linky důvěry Dětského krizového centra, kde poskytuje podporu dospělým i dětem v oblastech rodinné a vrstevnické problematiky, duševního zdraví i v oblasti rizik kyberprostoru. Absolvovala vzdělávání v kompletní krizové intervenci (poskytované osobně, skrze telefon, chat i email) a pětiletý terapeutický výcvik v systemické terapii.

ikona vlny

Naši partneři

coding guy ePsycholog partner Railsformers ikona kruhu

Railsformers s.r.o.

 

 

Jsme spolehlivým a flexibilním partnerem pro komplexní
IT řešení. Specializujeme se na projekty většího rozsahu, jako jsou enterprise řešení, SW aplikace, mobilní aplikace, sociální sítě, komunitní portály, e-learningové vzdělávací moduly a další. Vyvíjíme také elegantní webové prezentace, sofistikované a konverzní e-shopy a vše zefektivníme pomocí promyšleného a jasně cíleného
online marketingu.

Potřebujete řešení v oblasti IT? Není problém! Chcete
se zbavit starostí o firemní síť a zabezpečit svá data?
Obraťte se na nás. Navrhneme, zrealizujeme, propojíme, sjednotíme a zefektivníme. Elegantně vyřešíme vaše potřeby. Zabezpečíme! Zatraktivníme. Zvýšíme prodeje. Startujte
s námi!

AK Mgr. Jana Matějíčka v Praze - Spolehlivý partner v oblasti práva

 

 

Advokátní kancelář Mgr. Jana Matějíčka v Praze je naším partnerem v oblasti řešení právní agendy. Poskytuje komplexní právní podporu a služby včetně zastupování před soudy a dalšími orgány st. správy a samosprávy ve všech významných oblastech práva už více než 16 let, a to zejména s cílem poskytovat služby na vysoké odborné a profesionální úrovni s preferencí individuálního přístupu k požadavkům klienta.

Jana Matejička Praha partner ikona kruhu
ikona vlny


Kontaktujte nás

adresa: ePsycholog online s.r.o., Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00, Ostrava-Pustkovec
IČO: 05305357, email:  info@epsycholog.cz