Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Máte-li dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, můžete nás kontaktovat zde.

Každé vyplnění dotazníku je zpoplatněné zvlášť sumou 500 Kč (zaváděcí cena, v plném provozu pak 1000 Kč). Po zaplacení prvního dotazníku dostanete navíc přístup k databázi všech tematických článků a seznamu organizací a odborníků.

Cílem screeningového dotazníku služby ePsycholog není udělení diagózy, ale pomoci vám s rozhodnutím, zda navštívit odborníka či nikoliv. Je možné, že dotazník neobjeví žádné potenciální obtíže. I v takovém případě věříme, že budou výsledky screeningu užitečné - mohou totiž zmírnit vaše obavy, týkající se vývoje a psychického zdraví vašeho dítěte. V opačné situaci, kdy dotazník návštěvu odborníka doporučí, identifikuje konkrétní potenciálně rizikové oblasti potíží.

Výsledky dotazníku jsou založeny na informacích, které získáme přímo od vás, rodičů. Ačkoliv rodiče své děti velmi dobře znají (a tyto informace lze využít pro vyplnění dotazníku), stále se jedná o laiky. Proto je pro udělení či vyvrácení případné diagnózy nezbytná osobní návštěva odborníka.

Specialista má jednak široké spektrum vědomostí o daných potížích a zkušenosti s jinými klienty, jednak má k dispozici diagnostické testy a nástroje. Odborník až z výsledků těchto testů, pozorování, rozhovorů a anamnézy formuluje diagnózu a doporučí další postup nápravy. 

Stejně jako když jste nemocný, stanovit diagnózu jen z popisu vašich potíží je velmi obtížné nebo dokonce nemožné a musíte zajít fyzicky k lékaři. Žádný dotazník nedokáže získat všechny důležité informace, které by vedly ke spolehlivé diagnóze.

Jednou z našich zásad je neustálý vývoj dotazníku i ostatních pilířů služby ePsycholog. V první etapě jsme screeningový dotazník vystavěli na datech získaných od více než 2000 rodičů, ale ověřování tím pro nás nekončí. 

Navštívíte-li na základě výsledků dotazníku odborníka a pak nám poskytnete zpětnou vazbu ohledně udělení či neudělení diagnózy, získáme unikátní informaci pro další etapu - jak uspěšný byl dotazník v hodnocení vašeho dítěte. Čím více těchto informací získáme, tím efektivněji dokážeme dotazník vylepšovat. 

Ano, dotazník můžete vyplnit pro libovolný počet dětí a opakovaně. První jednorazový poplatek vám umožní vyplnit dotazník jednou. Každý další dotazník je zpoplatněn zvlášť sumou 1000 kč. 

Dotazník je určen pro děti od 2 do 15 let. Pro posouzení specifických poruch učení (poruchy čtení a psaní a potíže v matematice) pro děti od 7 do 15 let, které chodí do školy.

Naše dotazníky byly ověřovány na základě dat získaných pomocí výpovědí rodičů. Ostatní osoby, které nejsou rodičem, mohou mít méně příležitostí pozorovat projevy chování posuzovaného dítěte, což může do určité míry zkreslit závěry uvedené v této zprávě. Pokud tedy dítě dobře znáte, můžete s tímto vědomím dotazník využít

Uvědomujeme si, že v rámci dotazníku sbíráme citlivé osobní údaje. Technické zajištění ochrany systému proti externím hrozbám je pro nás proto jednou z hlavních priorit. Současně platí, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše údaje ani vygenerované výsledky nikomu poskytovány. Zpracování a ochrana veškerých údajů, které nám poskytnete, probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR). Více informací o GDPR najdete zde.

Ve všech stádiích vývoje služby ePsycholog jsme se opírali o vědecké poznatky. Screeningový dotazník byl vyvinut s odborníky z praxe, s použitím moderních postupů psychologického měření a statistické analýzy. Zde můžete najít detailnější popis metody a zcela veřejně dostupný technický manuál s klíčovými parametry dotazníku.

Po vyhodnocení dotazníku dostanete k dispozici dvě zprávy. První zpráva je určena pro vás, pro rodiče. Obsahuje výsledky screeningu a doporučení, jestli navštívit odborníka. Současně tam naleznete odkazy na vybrané články s tematikou obtíží vašeho dítěte a na seznam doporučených specialistů. Druhá zpráva je určena pro odborníka a obsahuje informace o screeningovém dotazníku a podrobnější výsledky. Rozhodnete-li se specialistu navštívit, zprávu mu předejte. Odborník pak bude mít lepší představu o tom, proč jste přišli, co vás trápí a některé aspekty vyšetření to může urychlit. 

Upozorňujeme, že ani jedna z těchto dvou zpráv nedosahuje úrovně komplexního vyšetření odborníkem a nemá oficiální charakter (např. v případě, že potřebujete zprávu pro úpravu školního vzdělávání, je nutné zajít za specialistou).

Můžete nám napsat zde anebo si zde za poplatek 500 Kč (zaváděcí cena, v plném provozu pak 600 Kč) dohodnout termín s naší zkušenou obornou konzultantkou, která vám vše vysvětlí (online konzultace o délce 30 minut).

Víme, že tohle téma může být matoucí. Proto jsme pro vás sepsali celý článek, který si zadarmo (ještě před registrací) můžete přečíst zde.

Větší část péče proplácí pojišťovna, ale záleží na tom, jakého odborníka si vyberete. Podrobně jsme pro vás toto téma rozebrali v článku (přístupném zdarma) zde.

V závislosti na povaze obtíží vašeho dítěte máte více možností. Projevují-li se potíže hlavně ve školce nebo škole, můžete je konzultovat s pedagogy nebo školním psychologem, je-li v dané škole k dispozici. Další možností je oslovit praktického lékaře vašeho dítěte, ten by měl být schopný vám doporučit specialistu. Také můžete rovnou navštívit dětského psychologa, který zhodnotí stav dítěte a poradí vám jak dále postupovat. Pokud jste si zaplatili naši službu, máte k dispozici databázi pomoci a organizací, kterou můžete využít. A to i v případě, že vám náš dotazník návštěvu specialisty nedoporučil. Další možností je online zkonzultovat vše s naší zkušenou odborní konzultantkou. Po zaplacení jednorázového poplatku 1000 kč si můžete zde rezervovat termín.Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz