Zásady zpracování osobních údajů

1.    Správce osobních údajů


Správcem osobních údajů jsme my, tedy ePsycholog online s.r.o., IČO: 05305357, se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 05305357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka: C 67017 (,,společnost“). Kontaktovat nás můžete:

2.    Rozsah shromažďovaných osobních údajů


Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail anebo telefon; to podle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy.

Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na naší internetové stránce naleznete níže.

Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.


3.   Účel, právní základ a doba zpracování


Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.

Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat). 

Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.


4.    Kategorie příjemců osobních údajů


Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.


5.    Vaše práva


Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


6.    Cookies


ePsycholog online s.r.o., IČO: 05305357, se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 05305357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka: C 67017, coby správce osobních údajů, si Vás dovoluje informovat, že za účelem:

 • měření návštěvnosti internetových stránek
 • vytváření statistik týkající se návštěvnosti našich internetových a chování návštěvníků na našich internetových stránkách
 • správné funkčnosti našich internetových stránek
 • přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám
 • zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci našich internetových stránek používají nejčastěji;
 • zlepšení využití našich serverů
 • optimalizace a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich internetových stránek (marketingové cookies)

1. Využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašemu koncovému zařízení (tzv. cookies). Více o cookies se můžete dozvědět zde (https://bit.ly/1rWRnXI) nebo zde (https://bit.ly/1HPoGih).

2. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

3. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Cookies však lze odmítnout, a to právě nastavením vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení můžete nalézt na následujících stránkách:

4. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů, které je možné, s výjimkou marketingových cookies, na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

5. Marketingové cookies pro optimalizaci a zobrazování reklam zpracováváme na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče a na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých marketingových cookies. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

6. Technické cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost našich internetových stránek, však budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetových stránek.

7. Proti zpracování cookies lze vznést za podmínek čl. 21 GDPR námitku. Námitku můžete zaslat na adresu info@epsycholog.cz. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich internetových stránek.

8. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti našich internetových stránek a vytváření statistik týkající se jejich návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách jsou zpracovávány v téměř anonymizované podobě, která sice umožňuje vaši identifikaci, ale pouze při vynaložení značného a odborného úsilí.

9. Všechny cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

10. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatel služby Facebook, provozované společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Irsko
 • Seznam.cz, a.s. Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10

11. Tito zpracovatelé dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami dostupnými zde:

12. V souladu s GDPR máte následující práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR);
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

13. V případě, že se budete domnívat, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

14. V případě jakýchkoliv dalších dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@epsycholog.cz
 Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz