O službě

Služba ePsycholog je postavena na třech pilířích:

Screeningový dotazník je jádrem služby ePsycholog. Byl vytvořen s pomocí odborníků z praxe s využitím nejmodernějších statistických analýz pro práci s psychologickými daty a při respektování přísných zásad pro tvorbu psychodiagnostických nástrojů. Je určen pro rodiče dětí ve věku 2-15let , kteří mají obavy, že se jejich děti potýkají s potížemi, se kterými si sami neví rady. Výsledkem je orientační posouzení dítěte v pěti oblastech: poruchy čtení a psaní (dyslexie, dysgrafie a dysortografie), potíže v matematice (dyskalkulie), úzkostně-depresivní potíže, poruchy autistického spektra a ADHD. První dvě oblasti (poruchy čtení a psaní a potíže v matematice) dokáže dotazník měřit pouze u dětí od 7 let, které chodí do školy.    

Po vyplnění dotazníku rodič získá závěrečnou zprávu, ve které bude pro každou oblast uvedena procentuální pravděpodobnost pozitivní diagnózy v případě návštěvy odborníka, doporučení, zda takového odborníka navštívit, a další užitečné informace. Kromě této zprávy obdrží rodič i komplexnější zprávu psanou odbornějším jazykem, kterou využije specialista, rozhodne-li se jej rodič navštívit. 

V duchu transparentnosti je volně dostupný detailní popis vývoje metody a technické a psychometrické parametry metody.

Každé vyplnění dotazníku je zpoplatněno sumou 500 Kč (zaváděcí cena, v plném provozu pak 1000 Kč). Po zaplacení prvního dotazníku dostanete přístup i k databázi odborníků a tematickým článkům.

Příklad výsledků screeningového dotazníku

 

 

 

 


 

 

 

 

Příklad výsledků screeningového dotazníku

Zde rodič na jednom místě nalezne velké množství nejrůznějších institucí (od pedagogicko-psychologických poraden, přes psychiatrická oddělení až po neziskové organizace), či konkrétních specialistů. V databázi je možné filtrovat podle místa, oblasti potíží a věku dítěte.

Odborné články jsou vytvořené ve spolupráci s odborníky z praxe. Tematické články obsahují cenné informace o jednotlivých oblastech obtíží, ale také praktické rady, např. co očekávat při návštěvě odborníka apod. Několik článků si můžete přečíst zdarma ještě před registrací zde.Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz