Kdo to zaplatí (jaké jsou možnosti financování odborné péče)

Mgr. Beáta Havlice Špiláková 

Jak vybrat odborníka

Každý rodič chce přirozeně pro své dítě jen to nejlepší. Toto platí obzvláště v situaci, kdy má jeho dítko problém. Bude hledat tu nejefektivnější a nejrychlejší formu pomoci. Možná jste už četli náš text, který vysvětluje, jaký je mezi odborníky a organizacemi, poskytující pomoc dětem, rozdíl, a jaké máte při hledání pomoci možnosti. Pokud ne a stále váháte, jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem, nebo pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem, podívejte se na náš text zde. V případě, že už jste zorientování v tom, jaký typ odborníka je třeba navštívit, pravděpodobně přemýšlíte o dalších faktorech výběru, jako je fyzická vzdálenost odborníka od vašeho místa bydliště, naplněnost kapacity odborníka nebo cena služeb. V tomto textu se podíváme právě na cenu a pokusíme se zodpovědět otázku “kdo to zaplatí?”.

Psychiatr, psycholog, neurolog

Rozhodnete-li se navštívit psychiatra nebo neurologa, platí podmínky jako u každého jiného lékaře. Má-li uzavřenou smlouvu s vaší pojišťovnou, bude vyšetření zdarma. To platí jak pro diagnostické vyšetření, tak pro terapeutické služby. Předepíše-li však psychiatr vašemu dítěti léky, je možné, že na ně budete doplácet.

S psychology je to o něco složitější. Dobrá zpráva je, že pojišťovna vám uhradí většinu běžných psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb, samozřejmě za předpokladu, že s ní má daný psycholog smlouvu. U klinického psychologa nemusíte mít ani žádanku. Pokud ovšem navštívíte psychologa, který nemá atestaci z klinické psychologie, budete potřebovat tzv. indikaci ošetřujícího lékaře pojištěnce, neboli žádanku. Na této žádance bude specifikován konkrétní úkon pro psychologa, jako například vyšetření paměti a pozornosti.

Pojišťovna přispívá

Nemáte-li žádanku ani přístup ke klinickému psychologovi, stále není vše ztraceno. Většina pojišťoven totiž nabízí příspěvky na psychoterapii. Výše příspěvku i podmínky jejich dosažení jsou odlišné u různých pojišťoven. Nevýhodou zde může být, že pokud pojišťovna proplácí sezení pouze u vybraných terapeutů, můžete s pravděpodobností hraničící s jistotou očekávat velmi dlouhé objednací doby. Bohužel psychické potíže a psychiatrické diagnózy jsou aktuálně na vzestupu a systém pomoci je celkově poddimenzovaný. Proto se vám může stát, že čekací doba vás nepříjemně překvapí i u soukromého psychologa, kterého si budete platit.

Organizace

Další skupina odborníků, které můžete navštívit, působí v organizacích jako pedagogicko-psychologická poradna, speciálně psychologické centrum nebo krizové centrum. Tyto organizace jsou zřizované a financované státem nebo místními zastupitelstvími a jejich služby jsou tudíž zdarma. Konkrétní provozní zvyklosti se však mohou lišit a proto je dobré si vždy projít informace na webových stránkách, nebo je kontaktovat telefonicky. Zde však také platí, že zájem je veliký a většina z těchto organizací nemá dostatečné kapacity. Čekací doby proto mohou být opravdu dlouhé, někdy se dokonce můžete setkat i s tím, že organizace vůbec nové klienty nepřijímá.

Databáze odborníku ePsycholog

Naše služba vám kromě jiného nabízí i pomoc s hledáním odborníka. Připravili jsme pro vás databázi s informacemi o desítkách odborních institucí od pedagogicko-psychologických poraden přes speciálně pedagogická centra až po psychiatrické kliniky. Prvním krokem je vyplnění našeho screeningového1 dotazníku na stránce ePsycholog.cz. Tato služba se pomocí jednoduchých otázek doptává na nejčastější dětské potíže (autismus, ADHD, poruchy čtení a psaní, potíže v matematice, úzkosti a deprese) a pomůže vám s rozhodnutím, zda je nutné navštívit odborníka. Po absolvování dotazníku vám bude vygenerována zpráva s výsledky, jejíž součástí je doporučení, zda některého z odborníků navštívit či nikoliv. Součástí služby je také seznam odborníků, neboli databáze pomoci, ve které si můžete nalézt nejvhodnějšího specialistu dle typu obtíží vašeho dítěte a místa bydliště. Pokud vám bude doporučeno odborníka kontaktovat, s návštěvou určitě neotálejte, u mnohých potíží je velmi důležité vyhledat pomoc co možná nejdříve.
 

1Screening - v medicíně označuje test, který se dá předem definované skupině lidí, aby zachytil jedince v počátečních stádiích nemoci, ještě před objevením příznaků. V psychologii se pod pojmem screening rozumí zpravidla dotazník nebo jiný test, který dokáže identifikovat jedince, který mají větší pravděpodobnost, že se u nich v budoucnu objeví jisté potíže, nebo že jim bude diagnostikováno nějaké onemocnění. V psychologii po screeningu obvykle následuje u vytipovaných jedinců komplexní vyšeření.Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz