Pro školní psychology, pracovníky PPP a další odborníky

 

Pomozte nám dokončit standardizační studii našich dotazníků!

Školní psychologové, pracovníci pedagogicko‑psychologických poraden a další odborníci, kteří reprezentují poradenský systém v České republice, odvádí i přes očividnou přetíženost kvalitní práci. Klíčovým problémem je však fakt, že řada dětí se specifickými potřebami a psychickými obtížemi se k psychologovi či jinému odborníkovi vůbec nedostane; a naopak zvýšené obavy řady rodičů nemusí být oprávněné.

Naším cílem je proto vyvinout screeningový systém, který by pomohl rodičům v rozhodování, zda vyhledat odborníka, a případně konkrétního odborníka přímo doporučil. Podrobnosti o plánované koncepci celé služby naleznete níže. V tuto chvíli však potřebujeme realizovat standardizační studii, což nebude možné bez vás, školních psychologů, pracovníků PPP a dalších odborníků.

 

Pomozte nám vytvořit standardizační vzorek!

V rámci pilotní studie jsme již získali vzorek více než 700 rodičů. Psychometrické parametry dotazníku byly uspokojivé a s jejich pomocí těchto jsme metodu upravili a vylepšili. Nyní však pro účely standardizace celé metody potřebujeme alespoň 2000 rodičů dětí ve věku 2–15 let, kteří vyplní dotazník s posuzovací škálou o svém dítěti.

V čem by tedy konkrétně spočívala vaše pomoc? Jednalo by se o rozeslání e-mailu s prosbou o vyplnění mezi vaše klienty, rodiče dětí ve věku 2–15 let.

 

Co za rozšíření informací o standardizační studii nabízíme?

Vy jako odborník dostanete za rozšíření prosby o účast ve studii 10 poukazů na screening zdarma. Ty budete moci rozdat vašim klientům či komukoliv jinému ve chvíli, kdy budou naše dotazníky standardizované a dokončené a služba ePsycholog bude úspěšně spuštěna.

Každý respondent – rodič dítěte – získá za vyplnění dotazníku jeden poukaz na  budoucí využití služby zdarma, v případě jejího úspěšného spuštění.

Sedm vylosovaných respondentů získá poukazy na nákup v hračkářství Bambule a nakladatelství Svojtka & Co. Celková hodnota poukazů v soutěži je 6.000 Kč. Další tři vylosovaní rodiče obdrží také některou z dětských knih, které do soutěže věnovalo právě nakladatelství Svojtka & Co., které se specializuje na knihy pro děti předškolního a školního věku.

 

Jak dále postupovat?

Klikněte výše na červené tlačítko "Chci se zapojit", zanechte nám na sebe e-mailový kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.

 

 

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit na adrese info@epsycholog.cz